Muzeum Oderska

Expozice Hřbitovní kaple sv. Rodiny

Hřbitovní kaple sv. Rodiny

Historie

Výstavba hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách souvisela s potřebou vzniku sakrálního objektu v těsné blízkosti tzv. „nového“, předměstského hřbitova. Původní hřbitov se nacházel v jihovýchodní části města uvnitř hradeb v bezprostřední blízkosti farního kostela sv. Bartoloměje. Jelikož případnému rozšiřování hřbitova bránil průběh městského opevnění a město se rozrůstalo o nově vzniklá předměstí, byl v roce 1570 při Horním předměstí zřízen „nový“ hřbitov. Oba hřbitovy funkčně koexistovaly až do roku 1785, kdy z nařízení císaře Josefa II. bylo zakázáno pohřbívání uvnitř městských hradeb a pohřebiště okolo farního kostela bylo zrušeno. O možnosti vzniku sakrální stavby u „nového“ hřbitova se uvažovalo již ve 2. polovině 17. století, k její realizaci však došlo až v letech 1718–1719 za faráře Jindřicha Aloise Prokopa. Hřbitovní kostelík byl zasvěcen členům svaté Rodiny, Ježíši Kristu, Panně Marii a Josefu. Nejstarší adaptace a opravy kaple lze datovat do poslední čtvrtiny 18. století. Pro podobu interiéru byla na více než 150 let nejzásadnější oprava z roku 1862, kdy došlo k podbití původního malovaného trámového stropu rákosem s vápennou omítkou a fabionem po obvodu. Důvodem jeho překrytí, resp. požadovaného, ale neprovedeného odstranění, byla nepochybně jeho zchátralost, jež se musela týkat také na sucho provedených, zaprášených maleb. Další velká rekonstrukce, která se negativně podepsala do podoby kaple, byla adaptace kaple na smuteční síň v roce 1985. V létě 2015 byla zahájena poslední velká oprava kaple, která přinesla řadu nečekaných objevů.

Rekonstrukce a restaurování kaple v letech 2015–2016

Při poslední velké rekonstrukci hřbitovní kaple sv. Rodiny se projevovala snaha rehabilitovat její barokní podobu. Obnova byla zahájena v létě 2015. Nejprve došlo k nečekanému odhalení roubené konstrukce, jež byla dle dendrologického a mykologického průzkumu v havarijním stavu vzhledem k silnému napadení dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Vzhledem k památkovým hodnotám bylo nutné konstrukci zachovat, byť většina trámů musela být zhotovena nově s důrazem na dodržení tradičních postupů při jejich opracování. Pod podlahou byla nalezena původní dlažba v podobě velkoformátových štípaných břidlic, jež byla v novém provedení rovněž obnovena. Sondy na stěnách objevily fragmenty obou bočních oltářů, jež byly po celoplošném odkryvu konzervovány a restaurovány Filipem Menzlem. Při odstraňování rákosového stropu narazili dělníci na malbu prkenného stropu, jež byla v překvapivě dobrém stavu. Přestože byla na několika místech vlivem vlhkosti, dřevokazného hmyzu, hub a plísní destruována, její odkryv na ploše celého interiéru byl jednoznačně nejvýznamnějším objevem, vyžadujícím změnu celého projektu, jenž původně počítal s otevřením prostoru s využitím krovové konstrukce. Vzhledem k tomu, že nebylo možné restaurovat strop in situ, došlo po označení všech jeho částí k sejmutí jednotlivých dřevěných prken podbití a převezení do restaurátorské dílny, kde na něm pracovali akademičtí malíři a restaurátoři Petr Stirber a Romana Balcarová. Desky byly znovuosazeny již ve staticky zajištěném objektu, staženém předepjatými lany. S rehabilitací kaple došlo rovněž k odstranění laťkového obložení kůru, jenž byl postaven vzhledem k stavu nosných konstrukcí nově, restaurování se dočkal také varhanní pozitiv včetně původních, dodnes funkčních měchů. Práce provedl varhanář Martin Tvarůžka z Bílovce.

Ocenění

Díky uskutečněné obnově hřbitovní kaple sv. Rodiny, slavnostně otevřené na konci října roku 2016, znovuožila krása původní barokní výzdoby, jejíž existenci téměř nikdo nečekal. Město Odry tak získalo památku, jejíž intaktní slohová výzdoba, způsob jejího provedení, ale také nalezení a obnovení má jen málo paralel i v širším okolí. Za příkladnou obnovu získala hřbitovní kaple sv. Rodiny ocenění Památka roku 2016 v Moravskoslezském kraji a dosáhla také na celostátní cenu Národního památkového ústavu v soutěži Patrimonium pro futuro v kategorii Objev, nález roku v témže roce.

Prohlídka

Prohlídka je možná v otevírací době Muzea Oderska, popř. i mimo ni, po předchozí domluvě. Není-li předem dohodnuto jinak, začíná prohlídkový okruh v sídle muzea na Kostelní ulici v Odrách.

Kontakt

 • Muzeum Oderska
 • Kostelní ulice 7
 • 742 35 Odry
 • Česká Republika
 • Mgr. et Mgr. Adam Hubáček Ph.D.
 • Kurátor
 • Telefon: +420 556 768 161
 • Mobil: +420 605 727 585
 • Email: adam.hubacek@odry.cz

Navigace

Otevírací doba

 • V době sezóny (květen – říjen)
 • Čtvrtek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • Pátek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • Sobota: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • V době mimo sezónu (listopad – duben)
 • Čtvrtek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • Pátek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00

Soc. sítě

2018 © Muzeum Oderska | BePerspective